ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен вестник брой 2

Коледен брой 2

Вестникът е изготвен и реализиран от г-жа Милена Николова.

   Колективът на училището благодари на г-жа Милена Николова- един млад, знаещ, можещ, ентусиазиран учител, който работи неуморно за издигане авторитета на училището и за свое собствено удовлетворение.

Линк към електрония вариант:

https://en.calameo.com/read/00338486178807c315bb7?fbclid=IwAR3edlWJkPw9uAwGtxmWrksE7qOYYa_O6qkbzw35Z8sEBu3HdoRBBToDii4