ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Важно!!!

Преустановяват се всички присъствени учебни дейности в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. Учебният процес  преминава в електронна среда.

С решение на Педагогическия съвет  от 26.11.2020г. :

  1. Обучението в електронна среда  ще се извършва в платформата Teams.
  2. Обучението ще се осъществява по учебните планове на съответните паралелки, съгласно седмичните разписания за  I срок и утвърден график от Директора.