ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Заедно можем повече

Идеята за почистване на училищния двор се роди спонтанно в края на миналата седмица. Инициативата поеха класните ръководители на седмите класове - Първанова,  Димитрова и Петков. Присъединиха се 5Аклас - с кл. ръководител Пл. Георгиева и  6А- с кл. ръководител М. Денкинска.

         На 28.09. 2020г. часът на класа се превърна в  своеобразен урок на открито- по трудолюбие. Сръчните детски ръце събраха изсъхналата трева, окопаха дръвчета и храсти, засадиха есенни цветя. Класните ръководители се включиха в трудовата дейност заедно със своите възпитаници и дадоха личен пример.

         Всички работиха с желание и ентусиазъм, усмивките грееха на лицата, всеобща беше радостта и удовлетворението от резултата- училищният двор „светна”.

         Гордеем се с нашите деца, а пък те за пореден път се убедиха, че заедно можем повече. 

Галерия снимки