ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Занимания по интереси

В Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр.Ботевград, се проведе кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет. На редовно заседание на педагогическия съвет, проведено на 16.01.2019 г., директорът на училището запозна педагогическите специалисти с настъпилите промени на Наредбата за приобщаващото образование и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Чрез анкета за ученици бяха проучени желанията им за включване в заниманията по интереси за втория срок на учебната 2018/2019 година. Предлагаме в училище да се провеждат следните занимания по интереси:  Клуб "Занимателна математика" за ученици от 3 и 4 клас;  Клуб " Математика с разбиране" за ученици от 7 клас;  Клуб "Вокална група" за ученици от 2- 4 клас; Клуб "Изкуство" - за ученици от 2-7 клас;  Клуб "Млад еколог-химик" - за ученици от 5-7 клас;  Клуб "Баскетбол" - за ученици от 5-7 клас;  Клуб "Мажоретен състав" - за ученици от I и 4 клас; Клуб "Уча се да програмирам" - за ученици от I и 2 клас; В срок до 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа https://class.mon.bg.