ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Запознаване на учениците и техните родители с оценените индивидуални писмените работи от НВО в VII  клас.

Предоставяме Ви заповед № РД 10-358/28.06.2021 г. на началника на РУО - София област относно запознаване на учениците и техните родители с оценените индивидуални писмените работи от НВО в VII  клас. 

Заповедта е в прикачения файл.

Списък от Документи