ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

16 ноември – Международен ден на толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.

За поредна година учениците от ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" - гр.Ботевград  отбелязаха 16 ноември, провеждайки час по толерантност, в който рисуваха, оцветяваха, писаха  послания и разговаряха по темата.  Направиха табла, постери, рисунки. Чрез казуси и презентации обясниха значението на думата "толерантност".  Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.

Галерия снимки