ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

"Едно училище за всички"

На работна среща с приятели от Китай, Япония, Индия и Център за приобщаващо образование по проект "Едно училище за всички".

Галерия снимки