ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Европейска нощ на прилепите беше отбелязана в Ботевград

 На 13.10.2022 г. учениците от еко клуб „Приятели на природата“ посетиха   събитието "Европейска нощ на прилепите", което беше отбелязано с различни прояви в Исторически музей – Ботевград. Организатор на събитието е Зелени Балкани - водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България. 

Презентации, детски рисунки, артистични работилници, изложби и филми  провокираха интереса на учениците към тайнствения живот на прилепите.

 

“Нашата цел е да покажем, че прилепите не са никак страшни, а напротив различни и симпатични. В България се срещат 33 вида от възможните 35 в Европа и всички те са насекомоядни. Прилепите са много полезни, защото голяма част от насекомите, с които се хранят са вредители в селското стопанство, а пък прилепите в градовете помагат в борбата с комарите. Нека всеки един от нас помогне с разпространяването на информация за важното значение на прилепите, така може да ги опазим за в бъдеще. В момента един от начините да опазваме и над 6000-те пещери в България е ако в тях има прилепни колонии. Много от тези пещери попадат в местообитание, което е обект на защита в мрежата НАТУРА 2000 по Директивата за хабитатите – местообитание 8310 Неблагоустроени пещери“, съобщават от Зелени Балкани.

 

Инициативата за честване на събитието е на Секретариата на EUROBATS – Споразумението за опазване на европейските видове прилепи.

Отбелязана за първи път през 1990 г. във Франция и Полша, днес Европейската нощ на прилепите се организира в повече от 30 държави, сред които и България. През 2012 г., за първи път към събитието се присъединиха и САЩ, Филипините, Азербайджан, Израел, Тунис, Украйна и Ливан. С това Нощта на прилепите се превръща в международна проява, надхвърляща мащабите на „Стария континент“, която цели да запознае повече хора с уникалния начин на живот и голямата значимост на едни от най-интересните животни на планетата - прилепите.

Източник: https://botevgrad.com/

Галерия снимки