ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Форум „Дигитални технологии в образованието“

На 4 юли 2023 г. се проведе вторият форум „Дигитални технологии в образованието“, организиран от РУО – Софияобласт, съвместно с Националната спортна академия „Васил Левски“ и Техническия университет – София. Форумът беше посветен на споделянето на добри практики и опит в използването на дигитални инструменти и ресурси в образователния процес. На форума взеха участие педагози от София, Пловдив и Софийска област, които обмениха интересни и полезни практики, чрез които променят образователния процес. Университетски преподаватели, директори и учители споделиха докъде са стигнали с прилагането на технологиите и в какви направления те улесняват работата им. Представихме научените по проект Еразъм + дигитални инструменти, които ни помагат за организацията, комуникацията и оценяването на учениците, като Microsoft Teams, Google Classroom, Quizlet, Kahoot , eTests в MS Forms, Liveworksheets app. и други. Показахме примери как технологиите могат да бъдат полезни и на деца със специални потребности, като подпомагат развитието на различни компетентности. Форумът беше успешен и ползотворен за всички участници, тъй като ни даде възможност да се запознаем с новите тенденции в дигиталното образование, да обменим опит и да се вдъхновим от колегите си. Той също така показа колко важни са дигиталните технологии за повишаване на качеството и ефективността на обучението и подготовката на учениците.