ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Избор на Обществен съвет

Във връзка с чл.265 от ЗПУО и чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата на 2 ноември 2022 г. от 17,30 ч. във физкултурния салон на училището се проведе събрание на родителите за избор на нов Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с мандат ноември 2022 г. – ноември 2025 г. 

Галерия снимки