ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

КИНГС Ученически Олимпиади

Учениците от 5 до 7 клас от ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘ взеха участие в онлайн олимпиадата Кингс по предметите Математика ,Човекът и природата и Английски език. Почти всички участници показаха 100 процента успеваемост на тестовете и получиха сертификати за участие. Някои от учениците ще вземат участие и във финалния кръг на олимпиадата.