ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Информация за:

- доставчиците на социални услуги за подкрепа на деца и семейства, както и информация за същността на всеки вид социална услуга

- практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации 


 

Списък от Документи

  • Карта на услугите свали файл
  • Информация за същността на соц. услуги свали файл
  • Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации свали файл
  • Социални услуги-София област свали файл