ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална телефонна линия за деца 116111

Чрез Националната телефонна линия за деца 116111  децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Във връзка с писмо на МОН №9105-148 от 22.12.2022г. относно сътрудничество в популяризирането на Националната телефонна линия за деца 116111 на Държавната агенция за закрила на Детето,  е необходимо да съдействате, като информационният банер за линията бъде поставен на видно място в сградите на институцията и на електронните страници на училищата.