ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата (БДП) за ученици I състезателна група от V – VII клас

От 9-ти до 10-ти юни ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград беше домакин на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата (БДП) за ученици I състезателна група от V – VII клас.

Проявата подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност и подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП, чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез провеждането на състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити вследствие на обучението в системата на предучилищното и училищното образование.

Програмата започна на 9-ти юни с техническа конференция, а  откриването,  състезателна част и награждаването, в която взеха участие 20 отбора,  на 10-ти юни. След оспорвана надпревара победител стана отборът на СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе  с общ брой точки- 106 от писмения и  практическия тест.  На второ място се класира отборът  на  ОУ „Мати  Болгария“-  гр. Казанлък със 103 точки, а трето място зае отборът  на ОУ “Георги Караславов“- гр. Първомай със 100 точки.

Официални гости на събитието бяха г-жа Росица Иванова- началник на РУО – София област, г- жа Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград, г-н Станислав Груев- главен експерт ФВС в МОН и г-жа Гергана Иванова - главен експерт в МОН.

Националната комисия за организиране и провеждане на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата бе в състав:

Председател : д-р Милен Марков – държавен експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата

Членове на комисията:

1. доц. д-р Дурхан Салиев - преподавател в ТУ - гр. София;

            2. Татяна Досева - директор на Националния дворец на децата;

3. Ани Спасова - старши експерт по ФВ и спорт в РУО - София област

 

 

КЛАСИРАНЕ

 

 1. СУ „Христо Ботев“ – гр. Сунгурларе
 2. ОУ „Мати Болгария“ – гр. Казанлък
 3. ОУ “Георги Караславов“ – гр. Първомай
 4. СУ „Св. Св. Кирил и Методий „ – гр. Козлодуй
 5. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ –  гр. Дупница
 6. 40 СУ „Луи Пастьор“ –  гр. София
 7. ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих
 8. СУ "Александър Иванов - Чапай" – гр. Белово
 9. VI СУ „Отец Паисий“ –  гр. Монтана
 10. Трето ОУ "Петко Р. Славейков"–  гр. Търговище
 11. ОУ „Алеко Константинов“ –  гр. Перник
 12. СУ „Георги Измирлиев „ – гр. Горна Оряховица
 13. ОУ „Ран Босилек“ –  гр. Габрово
 14. СУ "Васил Левски" –  гр. Главиница
 15. ОУ ”  Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Смолян
 16. ОУ „Стефан Стефанов“ –  гара Елин Пелин
 17. ОУ „Васил Левски” – гр. Ловеч
 18. СУПНЕ “Фридрих Шилер“ – гр. Русе
 19. СУ „Васил Левски „ – гр. Девня
 20. ОУ “Иван Вазов“ – гр. Видин

Списък от Документи

Галерия снимки