ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Новини

Съдържание на новината:         Във връзка с обявеното извънредно пол...

Виж още

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимал...

Виж още

    Във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и ост...

Виж още

За поредна година учениците от ОУ ” Св.св. Кирил и Методий”  участваха в пър...

Виж още

Брой 4 на вестник "БУДИТЕЛИ" е готов!  Пожелаваме ви приятни минути с новия ...

Виж още

За поредна учебна година последната сряда на месец февруари казваме “Не” на ...

Виж още

Учениците от групите за ЦОУД посветиха седмицата от 17 до 21 февруари на 147...

Виж още

Учениците от ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр Ботевград възприемат този ден и ...

Виж още

13.04.2020г. до 15.05.2020г. вкл. -  Подаване на заявления от родителите/нас...

Виж още

Скъпи приятели, Представяме Ви новият 3-ти брой на вестник  "БУДИТЕЛИ" !...

Виж още

Седмично разписание   за втория срок. Изтеглете файла!

Виж още

  Със Заповед № РД 09-165/27.01.2020 г. на министъра на образованието и...

Виж още