ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Обучение на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“

Педагогическите специалисти от ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр.Ботевград,  взеха участие в обучение на тема: „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“ организирано от издателство РААБЕ България.

Квалификационната програма  е разработена в съответствие с конкретните нужди и потребности на учителите да се самоусъвършенстват, да прилагат нови подходи за обучение и непрекъснато да повишават качеството на образователния процес.  Бяха усвоени умения за прилагане на интерактивни методи, разработване на практически казуси и задачи  с оглед  повишаване на качеството на обучението.