ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Откриващо обучение по Програма „Едно училище за всички“ – фаза2.

    На 28- 30.04.2017 г.  в гр. Пловдив се проведе работна среща и откриващо обучение по Програма „Едно училище за всички“ – фаза2.

    Целта на срещата бе представяне на работата по Модела за  организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда от екипа на ЦПО и три от пилотните училища- ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград,  104 СУ „Захари Стоянов“ гр. София, 202 ОУ „Христо Ботев“  Пасарел, пред десетте нови училища, партньори във фаза 2.

  На срещата присъства  част от педагогическия екип, който работи три години по проекта. Г-жа Даниела Николова запозна новите колеги с работата на нашия екип по приоритетите,  определени в Модела за приобщаваща училищна среда- училищно управление,  педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите. Тя представи инструмента за самооценка и анализ на училищна среда и разказа за организирането и провеждането му в нашето училище, като подчерта факта, че благодарение на него разбрахме къде се намира училището в своя път към развиване на приобщаваща училищна култура и набелязахме области за подобрение.

   На срещата г-жа Мариана Тодорова представи екипната работа между учителите в нашето училище. Споделени бяха позитивен опит и трудности на екипа в работата му по конкретните приоритети на Модела.

   Работата в екип допринесе за изпълнение на целите, които училището си постави. Натрупаните знания и умения от проведените обучения, споделянето на добри практики с колегите и подкрепата, която ЦПО ни указа при изработването на важни за учебно -възпитателния процес карти ,въпросници, процедура за докладване при инцидент и т. н . направиха нашия педагогически екип уверен, спокоен и широко скроен.

   Целенасочените усилия на училищния екип, положени в работата по приоритети, станаха наша линия на поведение. Благодарение на екипната работа ние изработихме и използваме инструменти, които подпомагат ежедневната ни работа.

Галерия снимки