ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Подаръци от METLIFE България  Агенция 189

METLIFE България  Агенция 189 гр. Враца зарадва учениците от ОУ”Свети Свети Кирил и Методий” за първия учебен ден.

От навлизането си в България през 1999 г., "МетЛайф" непрекъснато разширява своята дейност, превръщайки се в една от най-големите животозастраховтелни компании в страната. "МетЛайф" оперира в България като клон на общоевропейското си дружество "МетЛайф Юръп" със седалище в Дъблин, Ирландия – семейство на 11 европейски страни от Обединеното Кралство и Франция до България и Кипър.