ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Посещение на иновативно училище ОУ „Шандор Петьофи“ гр. Хасково

На 15.03.2023 г. и 16.03.2023 г. екип от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград, посети ОУ „Шандор Петьофи“ гр. Хасково по мобилност за обмен на добри практики от НП „Иновации в действие“.  Екипът наблюдава открит урок с ученици от 4. клас на тема: Геометрия за многознайковци. Четвъртокласниците показаха отлични знания за геометричните фигури, работейки с образователна платформа. Във втория иновативен урок четвъртокласниците решаваха логически задачи с обикновени дроби и намиране на страна на геометрична фигура по дадено съотношение между страните ѝ. В часовете по Дигитална математическа досетливост четвъртокласниците се учат да програмират. В иновативния час те представиха програмния код, с който управляваха робот през препятствия.

На кръглата маса, организирана от домакините, училищата партньори споделиха добри практики.

Посещение на Узунджовската църква, Александровската гробница, монумента на „Света Богородица“ бяха сред изненадите, организирани от домакините.