ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩЕ

Днес, 24.10.2022 г. в ОУ,,Св.св. Кирил и Методий " се проведе планирано практическо занятие на тема:

,, Действия на постоянната училищна комисия за защита на учениците и целия личен състав на училището при пожар." Под ръководството на преподавателите, учениците напуснаха класните стаи и се отправиха към двора на училището. Евакуацията мина успешно, без паника и инциденти.

 

 

Галерия снимки