ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Практически препоръки от ОДМВР - София за безопасност на пътя през учебната 2023/2024 година

Традиционната акция по пътна безопасност „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ е в ход от началото на месец септември на територията на ОДМВР-София. Ето и някои практически препоръки за безопасност на пътя през учебната 2023/2024 година:


 

ЗА УЧЕНИЦИ


 

ПАЗИ СЕ САМ!


 

АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША


 

∙Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си

 

∙Заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците.

 

∙Винаги:

 

∙пресичай на обозначените за това места

 

∙преминавай на зелено;

 

∙използвай за движение тротоара;

 

∙преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци;

 

∙върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

 

∙Направи се видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!

 

∙Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието.

 

∙Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.

 

∙Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек.

 

∙Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощ. Запамети номерата на тези хора в телефона си.

 

АКО се придвижваш до училище с велосипед

 

∙С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото.


 

∙Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище.

 

∙Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.

 

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 

∙велосипедът е пътно превозно средство, а

 

∙велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

 

∙до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;

 

∙навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 

∙велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

 

∙Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

 

∙Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

 

∙Помни, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

 

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)

 

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 

∙До навършване на 18 г. задължително трябва да управляваш ИЕПС с каска.

 

∙С ИЕПС не трябва да превозваш други хора.

 

∙Трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея, ако нямаш навършени 14 г.

 

∙Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон.

 

∙С ИЕПС имаш право да развиваш скорост само до 25 км/ч.

 

∙Не трябва да се движиш успоредно до друго пътно превозно средство на две колела.

 

∙Трябва да държиш кормилото с ръка.

 

∙Забранено е да се движиш с ИЕПС по площите, предназначени само за пешеходци.

 

∙При управление на ИЕПС е забранено да се държиш за друго превозно средство.

 

∙ИЕПС винаги трябва да е с изправни спирачки. В тъмното и/или при намалена видимост трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти – да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.

 

ЗА РОДИТЕЛИ

 

НЕ ЗАБРАВЯЙ!

 

Децата не са възрастни.

 

Безопасността на детето е най-важна.


 

Когато е само на пътя, рисковете за детето са по-големи.

 

АКО ИМАШ първокласник

 

∙Преди началото на учебната година заедно изберете и преминете през най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 

∙Под формата на игра провери дали детето е запомнило пътя.

 

∙Погрижи се лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 

∙Ежедневно разговаряй с детето за правилата за безопасността при движение по улиците.

 

∙Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, като не използваш пешеходната пътека или пресичаш, когато светофарът свети червено.


 

∙При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

 

∙Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона на детето номерàта на хората, на които може да се довери.

 

Ако ПРЕВОЗВАШ детето до училище

 

∙Не прави компромис с изправността на използваната обезопасителна система за деца.

 

∙Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг.
 

∙Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.

 

∙Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя. Сложи си колана и не използвай телефона по време на шофиране.

 

Ако детето ходи самò до училище

 

∙Преминете отново заедно по най-безопасния и кратък маршрут до училище.

 

∙Припомнете си правилата за движение на пешеходците:

 

∙Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.

 

∙Напомняй му винаги да се използва тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци.

 

∙Научи детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

 

∙Настоявай, че дори да закъснява, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.

 

∙Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

 

Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

 

ЗАЕДНО

 

∙Проверете техническата изправност на колелото.

 

∙Преминете заедно неколкократно по най-безопасния маршрут до училище.

 

∙Припомнете си основните правила за движение на велосипедистите:

 

∙велосипедът е пътно превозно средство, а

 

∙велосипедистът е водач, който трябва да спазва правилата за движение за превозните средства;

 

∙до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

 

∙когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

 

∙предприемането на маневра (в т.ч. и спиране) се указва с ръка, а велосипедистът задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.

 

∙Обсъждай с детето си възможните опасности при управление на велосипед и последиците от тях.

 

∙Осигури на детето си светлоотразителна жилетка и му създай навик да я използва, както правиш това с каската и другите протектори за ръце и крака. Закрепи светлоотразителни елементи за дрехите или ученическата раница на детето си или на подходящи места на колелото.


 

∙Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

 

ЗА ВОДАЧИ

 

Важно!

 

Децата са част от движението на пътя и още нямат навици да се пазят сами.

 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение
 

∙Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.

 

∙Имай готовност да спреш при преминавай покрай група деца. Обикновено някое от тях се е отделило от групата и внезапно се появява пред автомобила в опит да настигне останалите.

 

∙Не забравяй – децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

 

∙Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и попадат в риск от катастрофа.

 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 

∙Преминавай с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат на групи и разговаряйки, не забелязват, че са слезли от тротоара и създават опасност за инцидент.

 

∙Бъди в готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение, понякога тичешком. В тези ситуации те забравят правилата за безопасност на пътя. 

 

∙Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   

 

∙Бъди търпелив и толерантен към деца-велосипедисти. Помни, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

 

∙Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето какви може да бъдат последиците.

 

∙При катастрофа на пътя се обади на телефон 112.