ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Право на всяко дете е да бъде приобщено и подкрепено в класната стая - заключителен етап

На прага на влизането на новия закон за предучилищно и училищно образование в сила, Центърът за приобщаващо образование заедно с 5 училища-партньори, които създадоха първия български модел на приобщаваща училищна среда представиха резултатите, които са постигнати по приоритети от първи етап на програма „Едно училище за всички“ в Боровец.