ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Проект „Еразъм+“ –  „По-дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и организация на учебния процес“

От 10.07. до 17.07.2022 г. екип от ОУ „СВ. Св. Кирил и Методий“ участва в мобилност по проект „Еразъм+“ –  „По-дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и организация на учебния процес“, KA122-SCH - Short-term projects for mobility of learners and staff in school education.

Участниците в мобилността участваха в структуриран курс: "eTests, eAssignments, eGames and other еGadgets for Innovative Teachers ". В курса бяха представени игри за разчупване на леда, инструменти за създаване на анкети, енергизиращи игри, енерджайзъри. Разгледани бяха тестовете като инструмент за оценяване и като инструмент, който да подпомогне ученето на учениците. Представени бяха и платформите, чрез които учителите да създават необходимите за обучение и контрол тестове (диагностични, формиращи, сумативни). Участниците създадоха е-тестове, е-игри и други онлайн обучителни материали, които ще използват в учебния процес.

Галерия снимки