ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Erasmus+

Проект: „Развиване на потенциала на учениците и изграждане на нова учебна среда в училище чрез STEAM“

KA122-SCH - Short-term projects for mobility of learners and staff in school education, Estonia 2023

Основните теми на курса са:

  Какво е STEM обучение и кои са STEM предметите? ; Въведение в STEM и STEAM ;STEM метода: Проекто-базирано обучение, Проблемно базирано обучение, Обучение чрез заявки, Критично мислене ; Какво е STE(А)M Engineering Design Process и неговите стъпки ;Планиране на уроци ; ICT инструменти за планиране на уроци със STE(А)M ; е-платформи за планиране на ефективен урок чрез STEAM ; дигитални инструменти за управление на класната стая ; Как да работим с 3D обекти и VR ; Формиращо оценяване при прилагане на STEAM метода ; Задаване на видео задания чрез Flipgrid и др.
Методите използвани  курса са свързани с методи като "учене чрез правене", презентации, демонстрации, дискусии, експеримент, създаване на хипотеза, индивидуални и групови задания. 

Начало на проекта: 01.06.2023

Продължителност: 15 месеца

Приемаща организация: Europe Route Education Youth Sports and Culture Аssosiation, Манавгат, Турция

Галерия снимки