ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Фондация "Джендър образование, изследвания и технологии"

В унисон с политиката на ЕС за равнопоставеност в семейството и равенство между жените и мъжете, идеите на Men Care намериха своeто място и в нашето училище под мотото „Да бъдеш Баща”

MenCare е световна кампания за активно бащинство, която се провежда в повече от 20 държави на 5 континента. Нейната мисия е да насърчи активното участие на мъжете в живота на децата, с цел по-добро семейно разбирателство и равнопоставеност между половете в семейната сфера.

Чрез медии, разработване на програми (базирани на конкретни изследователски данни) и застъпничество, MenCare работи на различни нива, за да въвлече мъжете, институциите и всички, ангажирани със съставянето на политики в областта на равнопоставеността и социалната сфера. Когато мъжете съзнателно се ангажират като бащи и настойници и участват в семейния живот без насилие и принуда от какъвто и да е характер, това е от полза не само за жените и децата, но и за самите мъже.

10 са основните послания, които очертават визията за активно мъжко включване, което кампанията насърчава:

1. ВКЛЮЧИ СЕ ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО!

2. СПОДЕЛИ ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА!

3. БЪДИ ГОРД БАЩА И НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДА ГО ПОКАЖЕШ!

4. ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО, ЗАВИСИ ОТ ГРИЖИТЕ, КОИТО ПОЛАГАШ!

5. ИГРАЙ ЗАЕДНО С ДЕТЕТО!

6. ПОДКРЕПЯЙ ГО В УЧЕНЕТО, ВЪЗПИТАВАЙ!

7. БЪДИ СМЕЛ: ПОКАЖИ, ЧЕ ОБИЧАШ!

8. ВКЛЮЧВАЙ СЕ В ОТГЛЕЖДАНЕТО БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВАШ НАСИЛИЕ!

9. ВЪЗПИТАВАЙ РАВНОПОСТАВЕНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И УВАЖЕНИЕ

10. ПОДКРЕПЯЙ МАЙКАТА!

 

В края на 2013 година 10 НПО, сред които и фондация ДОИТ, започнаха работа по проект, финансиран от швейцарската фондация Оук, за подготовка и провеждане на българска кампания за насърчаване на активно мъжко включване в живота на всяко дете. Организациите-партньори по този проект са обединени от разбирането, че активното участие на бащата и другите значими мъже (дядо, вуйчо, учител, треньор и т.н.) има значително положително въздействие върху всеки един аспект от развитието на детето: физическо, социално, емоционално и интелектуално.

Основната цел на проекта е да се разкрият по-големи възможности за мъжете (вкл. за мъжете, полагащи грижи) да участват ангажирано и по позитивен начин в живота на децата, като това се приема за ключов фактор за превенция на насилието над и от деца.

Специфичните цели на проекта са:

1. Насърчаване на позитивното родителство* в българското общество.

2. Насърчаване на активното бащинство чрез съзнателно включване на мъжете в живота на детските градини и началните училища, за което организациите –партньори ще създадат и предложат на учителите съответните образователни инструмети за работа с бащите и важните за децата мъже (дядо, чичо, вуйчо и т.н.)

3. Разработване на устойчива мрежа от местни и национални организации и институции, подкрепена от обществен съвет, която работи за по-голяма ангажираност на мъжете в живота на децата и лобира за "политика за защита на детето", която да бъде приета от частни и обществени организации и специалисти.

Като част от подготовката на българската кампания, през месец юни 2014 се проведе национално представително изследване на нагласите, стереотипите, основните родителски практики, бариерите и каналите за по-активно участие на мъжете в грижите за децата. Резултатите от това проучване предстои да бъдат официално оповестени.

*Позитивно родителство – подход в отглеждането на детето, който поощрява отношения между родители и деца, основани на взаимно уважение, разкриване на пълния потенциал на детето в хода на неговото развитие и способност да се води с него комуникация по ненасилствен и конструктивен начин.