ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТЛИЧИ С ПРИЗА "УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ И СТЕРЕОТИПИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПОЛА" НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Министерството на образованието и науката, в партньорство с фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ) и Националната мрежа за децата (НДД), отличи с приза „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград на тържествена церемония днес.

В инициативата, която се провежда за втора поредна година,  участваха 70 училища. В резултат на прегледа на анкетните карти и обсъждане на различните показатели екипът на фондация ДОИТ излъчи 15 училища, които отговарят максимално на заложените критерии. Тези училища са посетени през месец април от екип за мониторинг и оценка на фондацията и на НДД. Оценяването е извършено по десетобална система на всяко училище, прилагайки следните критерии:
- Училището работи по темата „Равнопоставеност на половете”;
- Училището работи по превенция на насилието, вкл. насилието, основано на пола;
- Училището има разработен механизъм за противодействие на тормоза;
- Училището има сформиран координационен съвет;
- Училището има План за действие по превенция на тормоза;
- Училището работи с родителите и има активно Училищно настоятелство;
- Изчерпателност и съдържателност на отговорите в анкетата.

Отличени бяха следните победители:
Първо място:
1. Категория Основно училище:  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - град Ботевград, с директор Даниела Николова.
2. Категория Средно общообразователно училище: СОУ „Никола Войводов“, град Враца, с директор Галина Витанова.
3. Категория Професионална гимназия: ПГСУАУ „Атанас Буров“, град Силистра, с директор Дочка Милушева.

Източник: http://www.minedu.government.bg/