ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

  „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ към националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.Общата цел на Програмата е повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.