ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

«ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»

Участвахме и спечелихме ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 16 години. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси/.