ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072773 на тема: „По-дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и организация на учебния процес” по Програма „Еразъм+“

Проектът „По- дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и организация на учебния процес“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ в сектор „Училищно образование“ предоставя възможност за обучение на педагогическите специалисти в Европейски организации!

https://www.calameo.com/read/0067817180722c8dca4a2

Списък от Документи