ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

"Спортуваме активно и се храним здравословно!"

Сто и десет проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.Между тези проекти е и проектът на нашето училище „Спортуваме активно и се храним здравословно!“. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България. Тази година към партньорите на конкурса се присъедини и Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., приета с Решение №538 на МС от 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

За първа година и при изключителен интерес участниците разработиха проектите си по две теми:  

„На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!”

„На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!”

Проектите, отговарящи на регламента, са 110, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 38 проекта, от 5-ти до 8-ми клас – 45 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27 проекта. Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втората фаза на конкурса, можете да намерите в приложените файлове.

Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2016 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването.

За финалистите са осигурени: 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно I, II и III място; 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас, както и 1 специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”.

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПЪРВА ФАЗА

16 ноември– 15 декември 2015 г.

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

1. Пълно наименование на училището:

ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр.Ботевград

2. Лице за контакти:   Даниела Стефанова Николова

                                            Нина Василева Дюлгерска

3. Длъжност на лицето:  Директор, Ръководител компютърен кабинет

4. Телефон:

5. Факс:

6. Електронен адрес: ninavass@abv.bg

7. Пощенски адрес: 2140 Ботевград, ул. “Д-р Адриян Атанасов” №8, тел:0723/66 902

 

8. Паралелка/клас/випуск: Vа, Vб , VIа ,  VIб и  VII клас

 

 9. Брой ученици в паралелката/класа/випуска:

Vа- 19           Vб – 19       VIа- 19    VIб – 16    VII- 24  Общо: 97

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

10. Заглавие на проекта: „Спортуваме активно и се храним здравословно!“

11. Място на осъществяване (населено място, област):

гр. Ботевград, обл.Софийска ,ул. “Д-р Адриян Атанасов” №8

12. Кратко представяне на идейната концепция:

    Основната задача, която си поставяме е да провокираме учениците да се хранят здравословно и да спортуват в свободното си време. Всяко второ дете у нас не практикува никакъв спорт. Поради тази причина и нездравословното хранене една не малка част  от българските ученици са с наднормено тегло. Децата между 7 и 14 години нямат здравословни хранителните навици.Те предпочитат да консумират газирани напитки, чипсове, пици ,сандвичи и тестени изделия и само малко от тях предпочитат   плодове и зеленчуци, което е  притеснителен факт.Тези вредни навици са причина за много заболявания. Според статистиката милиони деца по света страдат от диабет, белодробни  и други хронични незаразни заболявания. Чрез участието си в проекта желаем да  научим децата как да се хранят балансирано, да повишим здравната им култура и да увеличим тяхната физическа активност, като  спортуват извън задължителните часове по физическо в училище.

13. Партньори на проекта:
Педагогическия съветник към училището, училищния фелшер, ръководството и директора на училището, ученическия парламент и родители

14. Описание на проблема(ите), които се опитвате да решите, какъв е прогнозният брой на хората, засегнати от него, и защо е важно решаването му:

Нашето желание е да  популяризираме важността от  превенция на хроничните незаразни болести  по   забавен и атрактивен за учениците  начин и да променим  навиците им, свързани със здравословния начин на живот и здравословното хранене. Според статистиката детското затлъстяване е изключително обезпокоителен проблем,  предвид че броят на децата в Европа, страдащи от наднормено тегло или затлъстяване, нараства с около 400 000 годишно. Освен че страдат от здравословни проблеми като диабет и чернодробни заболявания като малки, децата с наднормено тегло са сериозно застрашени от сърдечни заболявания, рак, високо кръвно налягане, инфаркт и депресия като пораснат. В нашето училище около 25% от децата са с наднормено тегло или страдат от незаразни хронични заболявания от различен тип.

15. Описание на дейностите по проекта и времево разпределение за осъществяването им:

Разпределение на дейностите по класове:

VI а клас - 1 път седмично час по народни танци.
VI а клас – спортни игри на закрито и открито/ футбол, баскетбол/ - 2 пъти месечно
VII клас – туризъм, разходки сред природата с включени спортни игри - 1 път месечно.
VII клас – Лечебна физкултура срещу гръбначни изкривявания - 2 пъти месечно
V, VI и VII класове - Създаване на група във фейсбук  - „Спортуваме активно и се храним здравословно!“, в която учениците  ще публикуват презентации и картини нарисувани от тях свързани с темата -  м. Януари
VI б клас - Изработване на брошури  за ползата от спорта и здравословното хранене, които учениците ще раздават на случайни минувачи. - м. Януари
VI б клас - Изработка на  значка, която ще е знак за съпричастност към идеята на нашия проект (м. януари)
Vб клас – Открит урок „Ученици обучават ученици за хроничните незаразни заболявания”, които са следствие от затлъстяването и обездвижването на учениците.- м.Февруари
Vа и Vб клас Тренинги за фокусиране върху проблемите на свръхтеглото и затлъстяването при децата- педагогически съветник (м. март)
V, VI и VII клас -Изложба за вредата от тютюнопушенето и алкохола.  м. Март
V, VI и VII клас- Изработване  на книга със здравословни рецепти  м. Март

Училищен лекоатлетически крос  – м.Март /м.Април

Организиране на щафетни игри „Бързи, смели ,сръчни”-  м.Април

VI а- клас Презентация на тема „Как да живея здравословно ” ще се представи пред ІІІ и IV клас  (м.април)

Анкета, с която ще отчетем резултатите от работата по проекта и постигнатия ефект (м. май)

16. Очаквани резултати/продукти от проекта, кой ще има полза от тях и по какъв начин ще бъде измерен ефектът им в края на проекта:

Очакванията ни са насочени към превенция   и намаляване на най- често срещаните сред учениците рискови фактори – алкохол, тютюнопушене, ниска физическа активност, нездравословно хранене и др. и с това да снижим разпостранението на основните хронични незаразни болести сред учениците.

Ефектът на очакваните резултати ще измерим с антропометрични измервания за намаляване на телесното тегло. Чрез туристическите походи и увеличаване на разстоянията, които ще преодоляват учениците, ще измерим тяхната издръжливост/походите са с постепенно увеличаване на разстоянията/. Успоредно с това те са нетрадиционно  средство за подобряване на физическата дееспособност и формират ценни личностни качества като наблюдателност, съобразителност, издръжливост, самоорганизация, работа в екип и др.

В резултат на участието си в проекта очакваме всеки ученик да може да взема правилно решение относно режима си на хранене и физическата си активност, да знае до какви болести може да доведе нездравословния начин на живот и да умее да балансира различните видове храни в собствения си хранителен режим.

17. Предизвикателства пред Вашата паралелка/клас и начини за справяне с тях?    

Предизвикателство е най- вече децата да променят своя начин на живот чрез активен спорт и здравословно хранене. Да научим учениците как да се хранят и как да правят ежедневно упражнения. Да им създадем умения и мотивация как да живеят , за да бъдат здрави. Да разберат смисъла и важността  от ползотворното съчетаване на училище, спорт, социална активност и здравословното хранене. Да  помогнем на тези млади хора  да регулират теглото си, защото това би означавало по-добро здраве в бъдеще. Предизвикателство е да привлечем повече съмишленици в  нашите дейности и да ги популяризираме сред  по-малките ученици, роднини, близки и приятели.

Основна задача е да противодействаме на нервно-психическото напрежение и стреса у децата, като в дейностите им осигурим отмора и развлечение. Спортът и здравословния начин на живот са фактори, които адаптират подрастващите  към новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка.

Да бъдем здрави, да регулираме теглото си,  да имаме енергия за игра и четене,  да  създадем  добри хранителни навици и да увеличим физическата активност чрез спорт, игра, танци, ходене  са важните акценти в предизвикателството, което очакваме популяризираме сред учениците.

18. Възможности за прилагане на получения опит от проекта в други паралелки/класове на училището:  

Плануваме да приложим получения опит при по малките ученици от 1-4 клас. Тъй като силно вярваме , че нашата кауза  ще направи живота на подрастващите по-добър и в резултат от участието си в проекта бихме могли да намалим разпостранението и появата на хроничните незаразни заболявания сред нашите ученици.  Плануваме дейности за прилагане на получения опит:

•          срещи- разговори с ученици от другите класове;
•          изложби на рисунки;
•          изработване на брошури;
•          спортни игри;
•          създаване на уеб -страница.
•          Натрупаният опит да  бъде популяризиран в местните медии

От какъв източник научихте за конкурса „Посланици на здравето”

-          РИО – София регион..