ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Проекти

    „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа п...

Виж още

Компонент  2 Компонентът  включва  предоставяне  на  целеви  средства  ...

Виж още

Проектът "Твоят час"       Оперативна програма "Наука и образов...

Виж още

Сто и десет проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас са допуснати до участие...

Виж още

„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обще...

Виж още

В унисон с политиката на ЕС за равнопоставеност в семейството и равенство ме...

Виж още

Класът на г-жа Геновева Йотова се включи в проекта "България в 100 магнита"....

Виж още

Българското общество е изправено през последните години пред постоянно нарас...

Виж още

Проект "ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ" Финансираща организация: Проектът се ос...

Виж още

Министерството на образованието и науката, в партньорство с фондация „Джендъ...

Виж още