ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

СЕДМИЦА НА БАЩАТА В ОУ ,,СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Учениците от V ,VI Б   ,VIIA клас записаха интервюта със своите бащи. Въпросите бяха свързани с детството, юношеските години и зрялата възраст. В час на класа се споделиха забавни случки от живота на бащите, техните интереси, желания и мечти.

Всички татковци са щастливи и се радват на децата си.

     VIIБ клас подредиха снимки в класната стая с бащите си . 

     VIА клас направиха картички, с които да благодарят за бащините грижи.

     VБ  клас се запознаха с бащата на Теодор Николов, който им разказа за своето детство, игрите и реда в училището преди години. Като фотограф сподели вълнуващи моменти от тази професия. Класът ще направи изложба от снимки ,,Аз и моят клас“ за деня на Ботевград.

Галерия снимки