ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Учениците от ОУ" Св. Св. Кирил и Методий" се включиха в инициативата “Градска рециклиада“

Три училища се включиха в съвместната инициатива на Община Ботевград и Екопак България “Градска рециклиада“ – ОУ “Васил Левски“ – Ботевград, ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград и ОУ “Любен Каравелов“ – Трудовец. В рамките на около един месец ученици от трите учебни заведения събираха пластмасови бутилки и алуминиеви кенове. Резултатите: ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ - 327, 9 кг, ОУ “Любен Каравелов“ – 91,8 кг и ОУ “Васил Левски“ – 61.2 кг.   През вчерашния ден събраните отпадъци бяха извозени от камион на Екопак. 

Кампанията преминава под мотото „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“. Целта на организаторите е да увеличат с поне 70% събираемостта на тези отпадъци на територията на общината за периода от март до декември 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Ако целта бъде постигната или надмината, ЕКОПАК ще осигури един или няколко автоматични дефибрилатора на подходящи обществени места в Ботевград. Това е възможност за животоспасяваща първа помощ при сърдечен арест, от която могат да се възползват граждани на община Ботевград

Незабавно оказаната първа помощ в първите 3 минути след сърдечен арест многократно повишава шансовете за оцеляване и може да спаси човешки живот.

В България от внезапен сърдечен арест загиват повече от 10 хиляди човека годишно - 10 пъти повече отколкото в автомобилни катастрофи, пожари и природни бедствия взети заедно! Автоматичните дефибрилатори са често срещани на обществени места в много европейски градове. Те са създадени, за да може всеки, който стане свидетел на внезапен сърдечен арест, да може да окаже животоспасяваща първа помощ и да помогне на човек в нужда.  

До края на декември 2023 г. Община Ботевград и ЕКОПАК ще организират редица инициативи, с които да ангажират граждани, бизнес, училища и детски градини да се включат в кампанията:  еко-състезания в учебни заведения – училища и детски градини. Отделно, с подкрепата на Община Ботевград ще бъде създадена организация за предаване на пластмасови бутилки и кенове от заведения за бързо хранене, кафенета, фитнеси, граждани и други. 

“Градска рециклиада“ е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“

 

Актуална информация за предвижданите активности във всяка община ще бъдат обявявани своевременно на https://www.ecopack.bg/bg/GR/botevgrad-gradska-recikliada

 

 

 

За целите на кампанията се отчитат всички количества, събрани от всички състезания, инициативи, пунктове за събиране, организирани от общината, както и тези, събрани през системата от контейнери за разделно събиране на Екопак България.

 

Използваните пластмасови бутилки и алуминиеви кенове могат да бъдат 100% рециклирани, ако, обаче, бъдат разделно събрани. За съжаление много често тези отпадъци попадат в смесения битов отпадък и стигат до общинското депо или остават да се разлагат стотици години в природата. Целта на кампанията „Градска рециклиада“ е да повиши разделното събиране на тези два типа отпадъци, за да помогне за изпълнението на заложените в българската и европейската нормативна база амбициозни цели и задължения. Тази инициатива ще бъде от полза и за намаляване на обема отпадъци, които попадат на общинските депа за битова смет и запазването на средата, в която живеем по-чиста и красива за по-дълго време. 

 

ЕКОПАК е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Организацията създава и управлява системи за разделно събиране в над 87 общини, използвайки трицветната система от контейнери и е основен доставчик за рециклираща индустрия в страната. През 2022 година организацията е събрала и предала за рециклиране близо 120 000 тона пластмасови, стъклени, метални и хартиени отпадъци от опаковки. Тези материали се превръщат в нови опаковки, дрехи, мебели, чанти или чували и отново влизат в употреба и така спестяват природни ресурси и намаляват отпадъците, които оставяме след себе си.

Източник: https://botevgrad.com/news/87726/Samo-tri-uchilishta-se-vklyuchiha-v-iniciativata-Gradska-recikliada/