ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ВАЖНО !!! Първо класиране за прием в I клас за учебната 2023/2024 г.

Към 12.06.2023 г.  в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Ботевград няма свободни места за записване на ученици в 1 клас!