ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Заключителни дейности по Проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072773 на тема: „По-дигитално училище чрез електронни инструменти за оценка и организация на учебния процес” по Програма „Еразъм+“

През месец юли в Слънчев бряг бяха организирани две квалификационни дейности, в рамките на които г-жа Милена Николова и г-жа Наташа Орманджиева  запознаха своите колеги с основни приложения за обучения, резултат от мобилността. Участниците в мобилността проведоха workshop , в който  представиха тестове и образователни игри, учене чрез платформи, базирани на игри,  казуси и добри практики за организиране на включваща среда в обучението. Те запознаха аудиторията  и   с онлайн платформите и приложенията за преподаване и оценяване: Quizlet; Kahoot; създаване на електронни тестове в MS Forms и Google Form.;  Mentimeter за създаване на викторини и тестове; Learning Apps, H5P – платформи за създаване на образователни игри за учене чрез игри.

    На 08.07.2023 г. се проведе и заключителен семинар за отчитане на резултатите от проекта. Участниците в мобилността представиха  кадри от обучителния курс „eTests, eAssigments, eGames and other еGadgets for Innovative Teachers“ ,който премина в Europe Route Education Youth Sports and Culture Association (ERA), Manavgat -Antalya, Turkey от 10.07.2022 г. до 16.07.2022 г.

Галерия снимки