ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език

Ред и условия за запознаване с оценените индивидуални писмени работи на учениците от VII клас от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език, проведени през месец юни 2023 година.

Заповедта да се сведе до знанието за информиране на учениците и техните родители.

Списък от Документи