ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

„ Нека превърнем учението и в забавление”...!

На 13.03. 2024г. в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий „ – Ботевград, се проведе открита педагогическа практика, на която присъстваха ст. експерт по БЕЛ към РУО-София област  -  г-жа М. Ананиева и учители по БЕЛ от община Ботевград.

            Педагогическата практика беше представена от г-жа Ил. Първанова-ст. учител по БЕЛ-  в VІА клас, с тема на обобщителен урок: ”Използване на нелични глаголни форми в текст”. Екипната работа беше разпределена между три групи ученици, разделени на отбори: „Упоритите”, „Знаещите” и „Пчелички”. Дейностите преминаха през три основни етапа, в които бяха включени презентация с основни правописни и пунктуационни правила, мисловни карти, кръстословица. Работните листове съдържаха разнообразни упражнения, свързани с употребата, правописа и пунктуацията на неличните глаголни форми.

            В заключителния етап- самооценка, се включи и г-жа Г. Йотова- класен ръководител  на учениците от класа в НЕ. Това беше особено емоционален момент за децата- спомниха си за работата с таблети и телефони в НЕ, използваха ги, за да  изпълнят  интерактивните задачи. Въпреки нелеката учебна материя, учениците работиха активно, с желание и ентусиазъм и показаха много добри резултати.

            Ст. експерт -  г- жа Ананиева, поздрави учениците, а присъстващите учители изказаха благодарност и задоволство от представения урок.

            В края на часа г-жа Първанова раздаде на учениците свитъци с послание, в което беше включена получената дума отговор от кръстословицата: „ Мило дете, полети на крилете на науката и я приемай не като мъчение, но и като забавление!”

 

Галерия снимки