ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

COVID-19

Уважаеми родители, 

Молим Ви, да не изпращате детето си в училище, ако са налице грипоподобни симптоми, а своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.

Апелът ни към Вас е с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, както и създаване на условия за максимално дълго провеждане на присъствен образователно- възпитателен процес.

В този момент изказваме подкрепата си към всички ученици и техните семейства, които боледуват или се възстановяват от COVID-19. Пожелаваме им да се върнат здрави и силни!

Молим Ви, бъдете отговорни в тази ситуация!

С уважение,

Даниела Николова
Директор на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Ботевград

Списък от Документи

  • АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ свали файл
  • НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА свали файл
  • ИНСТРУКТАЖ НА МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 свали файл
  • ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 свали файл
  • ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID- 19 свали файл
  • ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО – ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА свали файл
  • ПРАВИЛА ОРЕС свали файл
  • З А П О В Е Д РД-01-435/ 09.09.2022 свали файл
  • Правила ОРЕС свали файл