ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

История

С настъпилите обществено икономически промени нараства необходимостта от изграждане на начално училище в жилищен комплекс “Васил Левски” в Ботевград. Комплексът е отдалечен от съществуващите две основни училища в града и родителите на по-малките деца изпитват затруднения за ползване на учебните заведения, особено през зимния период.
 

В тази връзка по предложение на Кмета на общината с Решение №154/27.05.2004 г. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за изменение на подробния устройствен план, с оглед построяване на ново училище в жк ”В. Левски”.


Изработеният проект от “Енергопроект” АД  е одобрен от Общината и е издадено разрешително за строеж.


В цветово решение сградата е оформена съгласно проект за оцветяване във фаза работен проект по време на строителството.


Около сградата има тротоар и плочници, покрити с тротоарни плочи.


Общинската администрация  изпраща  покана до Министър-предсе-дателя на Република България - Симеон Сакскобургготски да направи първа копка на новото училище. За дата на събитието е определена 1 ноември  - Деня на будителите.


При посещението на премиера на 4-ти май 2005 г. е направена първата копка за новото училище  в ж.к. "Васил Левски" – Ботевград.


Кметът Георги Георгиев в своето слово се обръща  към министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министъра на образованието и науката Игор Дамянов, официалните гости и събралите се родители и деца с думите: "Днес ние сме в най-новия и най-младия квартал на нашия град. Аз като кмет на Ботевград обещавам пред всички вас, че на 1-ви септември 2007 година ще поканя отново Вас, г-н Премиер, за да откриете новото училище”.


Министър Игор Дамянов споделя, че строежът на ново училище  е събитие, на което той с радост присъства. И се шегува с ботевградчани, че трябва да положат необходимите усилия в него винаги да има деца.