ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен вестник

От днес, ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград ще има свой училищен вестник! Той ще се издава веднъж месечно в електронен вариант. Идеята за създаването на този училищен вестник, възниква спонтанно. Той се появява на бял свят в паметен ден от Вечния календар на България, сакрална дата, свързана с Българското възраждане. Той е част от нашия дух, от нашата съвест. Възхвала на пробуждащата сила в нашите корени. БУДИТЕЛИ е мостът, свързващ всички. На добър час, БУДИТЕЛИ! Честит празник!

 

 

Брой 1

Брой 2

https://en.calameo.com/read/00338486178807c315bb7?fbclid=IwAR3edlWJkPw9uAwGtxmWrksE7qOYYa_O6qkbzw35Z8sEBu3HdoRBBToDii4

Брой 3

https://en.calameo.com/read/00338486150df0d674f50?fbclid=IwAR3A7BHtbz4_CtKw3dGShv_n39IYmcn6BcOmZ9vvyqGTNdmRIC1q_lesdY4

Брой 4

https://en.calameo.com/read/003384861dcef5de50736?fbclid=IwAR0Dg3utyTG3Nkjq8Fw31AYkc9B-QW2spG9qpxUaNeOpOJfOsnr-cOxCXqw

Брой 5

https://en.calameo.com/read/00338486144ed8a97c91f?fbclid=IwAR01PfpgUnAzJKSTWEj8kH8cYLQ38RlCirDUQtetp-IziVAOH7AZJXXCPkc

Брой 6

https://en.calameo.com/read/003384861a8f509e385dd?fbclid=IwAR1DBdQ7JuP6ACw9A2msubqiIHD8rI1OzttjTS0ahKRCpdmt7STYLdcCUUg

Брой 7

https://en.calameo.com/read/00338486140c9aad56d56?fbclid=IwAR3j6gxCnY_8bfLn7-Hg8Gf-0qEB9Ve0ywQItyi8Ow-JOjsMYO60pvKkemI

Брой 8

http://en.calameo.com/read/003384861c45101c803f4?fbclid=IwAR342XAFyNoKt6m0FYiK6MK1rcE56BAmNZeK-QCzzq9ZnQq5tmHR-vEdIBY

Брой 9

https://en.calameo.com/read/00338486130b6f672c5f5?fbclid=IwAR1lUDpW23mpcvmBlzl8yPUuNUI_3j2LEhZ78S-f5rfH6p8BfK2LTiVjjzM

Брой 10

https://en.calameo.com/read/00338486198404072fa13?fbclid=IwAR1_l4K96KQ8L6nSBcgYliBxypA244lu0APv66wan_BvchHhc5f1EvDZfCU

Брой 11

https://en.calameo.com/read/003384861d560f581772e?fbclid=IwAR1oLbGWM8lCCgnZSN_XsEA61vPxr3a0Tm0QP6XLTJdpBYuCi36EREENmgw

Брой 12

https://en.calameo.com/books/003384861fb7595c9dd6d?fbclid=IwAR2On13gtoDqdoh7MDjrNdleDZhcmcuWmeITQQjifdj7jPoL_-q8_hFYT-0

Брой 13

https://en.calameo.com/read/003384861ce7bef421735

Брой 14

https://de.calameo.com/read/003384861059660d24978

Брой 15

https://de.calameo.com/read/0033848611bb69c5d1807

Брой 16

https://www.calameo.com/read/0033848610d2d409a3d24?fbclid=IwAR3aI8H-wTuM2RXyOsShvmrWy3uzmi12ljA-h87454ukhrm8FP_Cbd3eE4k

Брой 17

https://www.calameo.com/read/003384861ee08f6a032fd?fbclid=IwAR0stbb4MvoI7rrYzlTZrsi4qxOfnIWjUEchqj6x50Ox6-wXKezY8Bmo34k

Брой 18

http://calameo.com/read/00338486188281a5123a7