ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

График учебни часове

ГРАФИК УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – VII КЛАС 
 

Час

 

І – ІІ клас

 

ІІІ – ІV клас

 

V , VІ и VІІ клас

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

08:00 ч. – 08:35 ч.

09:00 ч. – 09:35 ч.

09:45 ч. – 10:20 ч.

10:30 ч. – 11:05 ч.

11:15 ч. – 11:50 ч.

08:00 ч. – 08:40 ч.

08:50 ч. – 09:30 ч.

09:55 ч. – 10:35 ч.

10:45 ч. – 11:25 ч.

11:35 ч. – 12:15 ч.

12:25 ч. – 13:05 ч.

08:00 ч. – 08:40 ч.

08:50 ч. – 09:30 ч.

09:40 ч. – 10:20 ч.

10:45 ч. – 11:25 ч.

11:35 ч. – 12:15 ч.

12:25 ч. – 13:05 ч.

13:15 ч. – 13:55 ч.

4. Продължителност на учебните часове – за І и ІІ клас – 35 мин. за ІІІ – ІV клас – 40 мин. и за V – VІІ клас – 40 мин.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нина Дюлгерска –  заместник- директор по учебната дейност.