ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

2023/2024

 1. Тема на обучението – Развиване на потенциала на учениците и изграждане на нова учебна среда в училище, чрезSTEM
 2. Място на провеждане - присъствено в училище 
 3. Период на провеждане – 11.09.2023г.
 4. Начален и краен час – 9.30ч.- 12.30ч.
 5. Наименование на обучителната организация –Нина Дюлгерска
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 3 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 0

 

 

 

 

 1. Тема на обучението STEM ресурсите на „Уча се“. Как да работим с платформата?
 2. Място на провеждане - присъствено и онлайн в училище 
 3. Период на провеждане – 12.092023г.
 4. Начален и краен час – 9.00ч. – 17ч.
 5. Наименование на обучителната организация - Уча се
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 8 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 

 

 

 

 

 1. Тема на обучението – „ЛА Бягане на къси разстояния. Нисък старт. РДК
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане – 18.10.2023г.
 4. Начален и краен час – 11.35ч.-13.35ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Павлин Димитров
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 12
 7. Продължителност - 2ч.
 8. Брой квалификационни кредити - 

 

 

 1. Тема на обучението – Решаване на казуси от училищния живот
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане - 5.12.2023г.
 4. Начален и краен час – 16 -19ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Мариана Тодорова
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 3 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 

 

 

 1. Тема на обучението – „Релеф и полезни изкопаеми“
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане - 6.12.2023г.
 4. Начален и краен час – 12,25ч- 14,25ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Снежана Димитрова
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 9
 7. Продължителност - 2ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 

 

 

 1. Тема на обучението – Коледен математически урок
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане – 20.12.2023г.
 4. Начален и краен час – 17.30ч. – 19.30ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Диана Велчева
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 4
 7. Продължителност - 2 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 

 

 

 

 1. Тема на обучението – „Мога да проверявам правописа на същ. имена
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане – 11.01.2024г.
 4. Начален и краен час – 12.20 – 14.20
 5. Наименование на обучителната организация – Цветомира Пеева
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 13
 7. Продължителност - 2 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 

 

 

 1. Тема на обучението - Как да се справя със стреса в училище?
 2. Място на провеждане - присъствено и онлайн - Сграда 1 на ПГ по туризъм 
 3. Период на провеждане - 7.11.2023 и 21.11.2023 г.
 4. Начален и краен час - 14,30 - 18,30
 5. Наименование на обучителната организация - Уча се
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 16 ч.
 8. Брой квалификационни кредити - 

 

 

 

 1. Тема на обучението – „Изговарям и пиша правилно глаголите
 2. Място на провеждане - присъствено в училище 
 3. Период на провеждане – 23.01.2024
 4. Начален и краен час – 13.20 – 15.20
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Райкова
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 14
 7. Продължителност - 2ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 

 

 1. Тема на обучението – „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата“
 2. Място на провеждане - присъствено и онлайн - училище
 3. Период на провеждане - 8.09.2023 и 15.09.2023 г.
 4. Начален и краен час - 09,30 - 17,30
 5. Наименование на обучителната организация - РААБЕ
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 16 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 1

 

 

 

 1. Тема на обучението – Дигитална раница
 2. Място на провеждане - онлайн 
 3. Период на провеждане - 10.11.2023 и 11.11.2023 г.
 4. Начален и краен час - 13,30 - 20,30 и от 9.00ч. – 17.00ч.
 5. Наименование на обучителната организация - РААБЕ
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 19
 7. Продължителност - 16 ч.
 8. Брой квалификационни кредити - 1