ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Квалификация

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

за учебната 2023/2024 година

 

Извънинституционална квалификация

 

 „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата“

1.           Тема на обучението – „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата“

2.           Място на провеждане - присъствено и онлайн - училище

3.           Период на провеждане - 8.09.2023 и 15.09.2023 г.

4.           Начален и краен час - 09,30 - 17,30

5.           Наименование на обучителната организация - РААБЕ

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

7.           Продължителност - 16 ч.

8.           Брой квалификационни кредити – 1


 “Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес.Формиране на дигитална компетентност“

1.           Тема на обучението –  “Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в образователния процес.Формиране на дигитална компетентност“

2.           Място на провеждане - присъствено и онлайн - училище

3.           Период на провеждане – 10.10.2023 и 11.10.2023 г.

4.           Начален и краен час - 09,30 - 17,30

5.           Наименование на обучителната организация - РААБЕ

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

7.           Продължителност - 16 ч.

8.           Брой квалификационни кредити – 1


 „Комуникативни умения в образователната среда“-семинар

1.           Тема на обучението - „Комуникативни умения в образователната среда“-семинар

2.      Място на провеждане -

3.           Период на провеждане - 29.10.2023 и 01.11.2023 г.

4.           Начален и краен час - /

5.           Наименование на обучителната организация -

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 1

7.           Продължителност - /

8.           Брой квалификационни кредити -/


„Как да се справя със стреса в училище?“

1.           Тема на обучението - Как да се справя със стреса в училище?

2.           Място на провеждане - присъствено и онлайн - Сграда 1 на ПГ по туризъм

3.           Период на провеждане - 7.11.2023 и 21.11.2023 г.

4.           Начален и краен час - 14,30 - 18,30

5.           Наименование на обучителната организация - Уча се

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

7.           Продължителност - 16 ч.

8.           Брой квалификационни кредити -


„Актуални проблеми на физическото възпитание и спорт“-обучение“

1.           Тема на обучението – „Актуални проблеми на физическото възпитание и спорт“-обучение“

2.           Място на провеждане -

3.           Период на провеждане -10.11.2023 г.

4.           Начален и краен час - /

5.           Наименование на обучителната организация -

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -2

7.           Продължителност - /

8.           Брой квалификационни кредити -/


„ Дигитална раница“

1.           Тема на обучението – Дигитална раница

2.           Място на провеждане - онлайн

3.           Период на провеждане - 10.11.2023 и 11.11.2023 г.

4.           Начален и краен час - 13,30 - 20,30 и от 9.00ч. – 17.00ч.

5.           Наименование на обучителната организация - РААБЕ

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 19

7.           Продължителност - 16 ч.

8.           Брой квалификационни кредити - 1


„Повишаване резултатите и качеството на подготовката на учениците за НВО“

1.           Тема на обучението – „Повишаване резултатите и качеството на подготовката на учениците за НВО“

2.           Място на провеждане -

3.           Период на провеждане – 23.11.2023 г.

4.           Начален и краен час - /

5.           Наименование на обучителната организация -

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -1

7.           Продължителност - /

8.           Брой квалификационни кредити -/


„Взаимодействие между участниците в процеса на приобщаващо образование“-лекция

1.           Тема на обучението – „Взаимодействие между участниците в процеса на приобщаващо образование“-лекция

2.           Място на провеждане -

3.           Период на провеждане – 28.11.2023 г.

4.           Начален и краен час - /

5.           Наименование на обучителната организация -

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -1

7.           Продължителност - /

8.           Брой квалификационни кредити -/


„Педагогическата комуникация“

1.           Тема на обучението – „Педагогическата комуникация“

2.           Място на провеждане -

3.           Период на провеждане – 20.12.2023 и 21.12.2023 г.

4.           Начален и краен час - /

5.           Наименование на обучителната организация -

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -1

7.           Продължителност - /

8.           Брой квалификационни кредити -/


„Педагогическата комуникация-социална и емоционална“

1.           Тема на обучението – „Педагогическата комуникация-социална и емоционална“

2.           Място на провеждане - ННПК

3.           Период на провеждане – 09.02.2024 и 10.02.2024 г.

4.           Начален и краен час - /

5.           Наименование на обучителната организация -

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -2

7.           Продължителност - /

8.           Брой квалификационни кредити -/


„Артикулационни и езикови нарушения и тяхната роля за поява на затруднения в ученето“

1.           Тема на обучението - „Артикулационни и езикови нарушения и тяхната роля за поява на затруднения в ученето“

2.           Място на провеждане - присъствено и онлайн – Парк хотел »Москва « София

3.           Период на провеждане - 27.03.2024 и 28.03.2024 г.

4.           Начален и краен час – 10.00-15.30 ч.

5.           Наименование на обучителната организация – РЦПППО-София обл.

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 1

7.           Продължителност - 16 ч.

8.           Брой квалификационни кредити


 

Вътрешноучилищна квалификация

 

„Развиване на потенциала на учениците и изграждане на нова учебна среда в училище, чрез STEM“

 1. Тема на обучението – Развиване на потенциала на учениците и изграждане на нова учебна среда в училище, чрез STEM
 2. Място на провеждане - присъствено в училище 
 3. Период на провеждане – 11.09.2023г.
 4. Начален и краен час – 9.30ч.- 12.30ч.
 5. Наименование на обучителната организация –Нина Дюлгерска
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 3 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 0

„STEM ресурсите на „Уча се“. Как да работим с платформата?“

 1. Тема на обучението – STEM ресурсите на „Уча се“. Как да работим с платформата?
 2. Място на провеждане - присъствено и онлайн в училище 
 3. Период на провеждане – 12.09.2023г.
 4. Начален и краен час – 9.00ч. – 17ч.
 5. Наименование на обучителната организация - Уча се
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 8 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

«ЛА Бягане на къси разстояния. Нисък старт. РДК»

 1. Тема на обучението – „ЛА Бягане на къси разстояния. Нисък старт. РДК
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане – 18.10.2023г.
 4. Начален и краен час – 11.35ч.-13.35ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Павлин Димитров
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 12
 7. Продължителност - 2ч.
 8. Брой квалификационни кредити - 

 „Решаване на казуси от училищния живот“

 1. Тема на обучението – Решаване на казуси от училищния живот
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане - 5.12.2023г.
 4. Начален и краен час – 16 -19ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Мариана Тодорова
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28
 7. Продължителност - 3 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 „Релеф и полезни изкопаеми“

 1. Тема на обучението – „Релеф и полезни изкопаеми“
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане - 6.12.2023г.
 4. Начален и краен час – 12,25ч- 14,25ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Снежана Димитрова
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 9
 7. Продължителност - 2ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 „Коледен математически урок“

 1. Тема на обучението – Коледен математически урок
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане – 20.12.2023г.
 4. Начален и краен час – 17.30ч. – 19.30ч.
 5. Наименование на обучителната организация – Диана Велчева
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 4
 7. Продължителност - 2 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 „Мога да проверявам правописа на съществителните имена»

 1. Тема на обучението – „Мога да проверявам правописа на същ. имена
 2. Място на провеждане - присъствено в училище
 3. Период на провеждане – 11.01.2024г.
 4. Начален и краен час – 12.20 – 14.20
 5. Наименование на обучителната организация – Цветомира Пеева
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 13
 7. Продължителност - 2 ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

 „Изговарям и пиша правилно глаголите»

 1. Тема на обучението – „Изговарям и пиша правилно глаголите»
 2. Място на провеждане - присъствено в училище 
 3. Период на провеждане – 23.01.2024
 4. Начален и краен час – 13.20 – 15.20
 5. Наименование на обучителната организация – Иванка Райкова
 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 14
 7. Продължителност - 2ч.
 8. Брой квалификационни кредити – 

„С мотивирани ученици към качествено образование»

1.           Тема на обучението – „С мотивирани ученици към качествено образование»

2.           Място на провеждане - присъствено в училище

3.           Период на провеждане – 20.03.2024

4.           Начален и краен час – 16.00 – 19.00

5.           Наименование на обучителната организация – Мариана Тодорова

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -

7.           Продължителност – 3 ч.

8.           Брой квалификационни кредити –


„Математика с бонбони»-STEM урок

1.           Тема на обучението – „Математика с бонбони »-STEM урок

2.           Място на провеждане - присъствено в училище

3.           Период на провеждане – 20.03.2024

4.           Начален и краен час –

5.           Наименование на обучителната организация – Геновева Йотова

6.           Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие -

7.           Продължителност – 2 ч.

8.           Брой квалификационни кредити –