ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Консултации с родители

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ІІ ЧАС НА КЛАСА

/ ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯ И СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ/

ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Клас

Класен ръководител

Ден

Час

IА

Диана Вачева Велчева

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IБ

Ирина Петрова Райкова

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IIА

Геновева Михайлова Йотова

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IIБ

Петя Микова Христова

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IIIА

Камелия Миткова Лакова

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IIIБ

Цветомира Пеева Пеева

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IIIВ

Милена Василева Николова

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IVА

Иванка Димитрова Муканска

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

IVБ

Димитрина Иванова Джуранова

вторник

13:10 ч. – 13:50 ч.

VА

Кръстина Петрова Тодорова

четвъртък

13:10 ч. – 13:50 ч.

VБ

Дивна Георгиева Николова

понеделник

11:35 ч. – 12:15 ч.

VIА

Мария Димитрова Денкинска

сряда

13:15 ч. – 13:55 ч.

VIБ

Даниела Бориславова Димитрова

четвъртък

12:25 ч. – 13:05 ч.

VIIА

Наташа Янкова Орманджиева

четвъртък

13:15 ч. – 13:55 ч.

VIIБ

Илиана Любомирова Първанова

четвъртък

11:35 ч. – 12:15 ч.

ІА

Ивелина Тодорова Димитрова

четвъртък

11:15 ч. – 11:50 ч.

ІБ

Даниела Иванова Райчинова

четвъртък

11:15 ч. – 11:50 ч.

ІIА

Цветелина Цветанова Тончева

четвъртък

11:15 ч. – 11:50 ч.

IIБ и IVБ

Емилия Славчова Бачева

четвъртък

11:15 ч. – 11:50 ч.

IIIА и IIIБ

Петя Георгиева Маринова

четвъртък

11:15 ч. – 11:55 ч.

ІIIБ и IIIВ

Янита Емилянова Димитрова

четвъртък

11:15 ч. – 11:55 ч.

ІVА и IVБ

Иванка Линкова Райкова

четвъртък

11:15 ч. – 11:55 ч.

       С настоящата ми заповед да бъдат запознати всички класни ръководители и ръководители ГЦОУД за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нина Дюлгерска на длъжност – заместник-директор УД.

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

 Директор                                                                               

ОУСв. св. Кирил и Методий”

Ботевград                                                                              

Списък от Документи