ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Обществен съвет

Списък от Документи

  • Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата свали файл
  • Отчет 2016/2017 година свали файл
  • Заповед свали файл