ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Материално-техническа база

Сградата за начално училище е  двуетажна, с монолитна конструкция и с двор за почивка и спортни занимания. В училището е предвидено да се обучават 176 деца в 8 паралелки, като се осигурят стаи за едносменно обучение . Направена е топлоизолация по стени и тавани за постигане на необходимата топлотехническа ефективност. Оформени са две функционални крила – учебно и зона спорт. Главният подход към сградата е от север, като има и втори вход откъм двора. Парцелът, отреден за училище, е ограден с декоративна ограда с една врата към главния вход и с видимост към помещенията за охрана.
 
В учебното крило помещенията са разположени  двустранно на обслужващи коридори. На първия етаж  са следните помещения: кабинет на директора, учителска стая, учебни стаи, компютърна зала, ресурсен кабинет, лекарски кабинет с чакалня, помещение за охрана, обслужващи помещения и санитарни възли за ученици и преподаватели. В отделно крило се разполага спортната зала със склад за уреди. Има   съблекални с тоалетни и душове. На етажа  има бюфет със склад, абонатна станция за отопление с газ със самостоятелен вход.

На втория етаж на основното тяло са разположени учебни стаи  и кабинет по изобразително изкуство, мултимедийна зала и кабинет по безопасност на движението.

Връзката между етажите е осъществена с две стълбища. Покривът е решен с дървена конструкция и керемиди.  Фасадата е оформена  с гладка водоустойчива мазилка върху рабицова мрежа от фибростъкло.

В двора  на училището има  игрища за игра с топка и писта за бягане с настилка от асфалт.

В цветово решение сградата е оформена съгласно проект за оцветяване във фаза работен проект по време на строителството. Около сградата има тротоар и плочници, покрити с тротоарни плочи.