ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

"Бъди приятел"

На 16.10.2017 г. с дискусия на тема "Характеристики на приятелството" учениците от 5а клас и госпожите Димитрова и Тодорова участваха в международната информационна кампания "Бъди приятел".

Петокласниците определиха важните за приятелството ценности - честност, уважение, доверие, изслушване, споделяне...

Учениците знаят, че ще спечелят нови приятелства, ако преоткрият съученика си и се доближат до неговите мисли, чувства, мнение, като не забравят да позволят това да се случи и на тях.

Галерия снимки