ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Четвърто поредно отличие за вестник „БУДИТЕЛИ“

     Вестникът  спечели ТРЕТО място в категория „Електронни вестници“ в Националния журналистически конкурс «Григор Попов».Организатори на конкурса са Община Разград, Център за ученическо техническо и научно творчество, Националния дворец на децата и Регионалното управление на образованието в Разград. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.