ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Ден на търпението

„25 март- ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО” – с този надпис върху дъската в класната стая започнаха проявите на 2. „в“ клас от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ботевград с класен ръководител Милена Николова и възпитател Янита Димитрова, посветени на търпимостта и разбирателството. В началото на първия учебен час, в часа на класа учениците разговаряха за необходимостта от разбирателство, търпение и умението да изслушваме и да уважаваме мнението на другия. Прочетоха притчи за търпението, по които след това проведоха кратка беседа. В часовете по Занимания по интереси изработиха „Дърво на търпението“ ,а в час по изобразително изкуство значки, които носиха през целият ден. Най-вълнуващи за малките второкласници се оказаха писмата, които размениха помежду си в знак на приятелство и извинение за проявеното понякога нетърпение .

Галерия снимки