ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Ден на търпението

От няколко години в училище, заедно с големия християнски празник- Благовещение, отбелязваме Деня на търпението.

Търпението е добродетел, която се възпитава във времето, копира се от личния пример, който възрастните дават на учениците и се  утвърждава като необходимост в ежедневието.

На този ден  чрез изработени знаци, табла, презентация по темата всички ученици и учители изразиха  своето отношение и послание.

Инициативата е крачка напред в дългия процес на приобщаване и стремеж да живеем заедно в училищната общност.

Галерия снимки