ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Ден на толерантността

На 16 ноември учениците от IIА клас отбелязаха Международния ден на толерантността с различни дейности и инициативи. Научиха какво е толерантност, как да бъдат толерантни и защо това е важно за мирното съжителство и сътрудничество между всички. Прочетоха 10-те златни правила на толерантността, които са изготвени от ЮНЕСКО, и обсъдиха как да ги прилагат в своя живот. Развиха своите умения за комуникация, сътрудничество и креативност.

Галерия снимки